SZUKAMY REDAKTORA NACZELNEGO, ORAZ TRZECH PODREDAKTORÓW
JESTES INTERNAUTA

ODWIEDZAJACYM TE

STRONE.

Kursy walut:"); print ('
'); print ('
'); $xml = simplexml_load_file("http://www.waluty.com.pl/rss/?mode=kursy"); $i = 0; foreach($xml->channel->item as $items) { echo ''.iconv("UTF-8", "iso-8859-2", $items->title) .', '; } ?>
'); print(''); foreach($xml->channel->item as $items) { echo '"; if($i == 3) break; $i++; } print("
'. iconv("UTF-8", "iso-8859-2", $items->title) .'
'; $txt = str_replace("align=\"right\"", "", iconv("UTF-8", "iso-8859-2", $items->description)); $txt = str_replace("margin-left", "margin-right", $txt); $txt = str_replace("width=\"57\"", "width=\"120\"", $txt); $txt = str_replace(">", ">
", $txt); echo " $txt
Więcej
 
"); ?>
'); print(''); foreach($xml->channel->item as $items) { echo '"; if($i == 3) break; $i++; } print("
'. iconv("UTF-8", "iso-8859-2", $items->title) .'
'; $txt = str_replace("align=\"right\"", "", iconv("UTF-8", "iso-8859-2", $items->description)); $txt = str_replace("margin-left", "margin-right", $txt); $txt = str_replace("width=\"57\"", "width=\"120\"", $txt); $txt = str_replace(">", ">
", $txt); echo " $txt
Więcej
 
"); ?>

by Andrzej Bach